Formació

Formació “in company”:
La formació crea valor per a l’empresa:
proporciona als seus professionals coneixements i competències que els ajuden a millorar la seva eficàcia i competitivitat.

Som especialistes en formació en tècniques bàsiques de laboratori, anàlisi instrumental, validacions i sistemes de qualitat.

Assessoria

El nostre projecte de cooperació i col·laboració s’estructura i s’adapta en funció de cada situació concreta.
L’àmbit d’actuació inclou:
. Col·laboració en el desenvolupament i validació de mètodes d’anàlisi físicoquímics.
. Participació en la implantació i consolidació de sistemes de gestió de la qualitat (GMPs, GLPs, ISO17025,…)

Servei de formació

Assessoria

Allò que ens caracteritza són els cursos a mida, preparats definint amb el client el temari, la durada, l’horari i les dates que s’adapten millor a les necessitats específiques dels assistents.

Nivell bàsic

 • Introducció a les Normes de Correcta Fabricació (GMPs).
 • Introducció a les Bones Pràctiques de Laboratori (BPLs).
 • Gestió de qualitat en els laboratoris d’anàlisis (ISO 9001, ISO 17025).
 • La documentació en els sistemes de gestió de la qualitat.
 • Tècniques bàsiques de laboratori.
 • Càlculs al laboratori d’anàlisi.
 • Introducció a les tècniques d’anàlisi instrumental (HPLC, GC, IR, UV-VIS, …).
 • Mètodes d’anàlisi i control de qualitat.

Especialització

Cursos d’ampliació en sistemes de qualitat (GMPs, GLPs, ISO, …)

 • Normes de Correcta Fabricació per a:
  • Fabricants de medicaments.
  • Fabricants de principis actius (API) i excipients.
  • Laboratoris de control de qualitat.
  • Proveïdors d’equips o instal·lacions.
 • Auditories de qualitat.
 • Posada a punt de mètodes instrumentals d’anàlisi.
 • Validació de mètodes analítics.
 • Resolució de problemes instrumentals (Troubleshooting) en cromatografia, IR, UV-VIS.

Servei d'assessoria

Formació

 • Donem resposta a problemàtiques concretes i també participem en projectes de mitja i llarga durada.
 • En funció dels requeriments de l’empresa i de la dedicació que aporti el personal propi es fa una estimació del treball d’assessoria (activitats, periodicitat, durada total) i s’elabora el pressupost.
 • Oferim als nostres clients diferents alternatives, per tal que triïn la que més s’ajusti als seus requeriments: assessoria presencial (en les instal·lacions de l’empresa del client), no presencial (fent ús de les eines de col·laboració i comunicació informàtiques més adients).

Tipus de serveis:

 • Resposta a consultes puntuals sobre temes analítics i de gestió de qualitat.
 • Assessorament analític: tècniques instrumentals, desenvolupament de mètodes, validacions, estudis d’estabilitat,…
 • Assessorament en qualitat: avaluació de l’estat actual del sistema respecte a la norma de referència, planificació d’activitats d’adequació o millora, col·laboració en la redacció/actualització de documents i en la implantació de nous processos, seguiment d’activitats d’adequació, auditories internes, suport per les auditories externes, …

Podeu fer un seguiment dels diversos tipus d’activitats desenvolupades en l’apartat Novetats.