Aifort és una consultoria que neix l’any 2007 per oferir serveis de formació i assessoria en gestió de la qualitat i en tècniques d’anàlisi fisicoquímiques.
Es caracteritza per oferir un servei personalitzat i adaptat a cadascuna de les necessitats del client.

Aifort proposa una formació pràctica, qualificada i professional.
Com que es tracta d’una formació a mida els temaris es planifiquen amb el client per adaptar-los a les necessitats formatives de l’empresa i al nivell de coneixements dels assistents.
Amb l’avantatge que en ser en la seva pròpia empresa la inversió és 100% en formació, ja que s’eviten les despeses econòmiques i de temps dels desplaçaments dels alumnes.
El cost per alumne és molt competitiu, ja que hi poden assistir fins a 20 persones per sessió.

En el servei d’assessoria el grau de col·laboració s’estableix de comú acord en funció de les necessitats de l’empresa i de la dedicació que aporti el personal propi.
És la millor manera d’obtenir resultats adaptats a la manera de fer de l’empresa i als seus models de documentació i de gestió documental.