AIFORT – POLITICA PRIVACITAT

 

1.- Responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals és Ester Torras Vasco (estertorras@aifort.com)

2.- Finalitat del tractament de dades personals

Les seves dades personals es tractaran amb les finalitats úniques de gestionar la relació comercial establerta i de poder enviar-li informació sobre les activitats i serveis oferts.

3.- Temps de conservació de les dades personals

Les dades personals es conservaran el temps necessari per a la prestació del servei o mentre vostè no retiri el seu consentiment.

4.- Legitimació per al tractament de les dades personals

El tractament de les seves dades personals està legitimat en resultar necessari per a la correcta gestió dels serveis professionals contractats, l’enviament de la informació sol·licitada en contactar amb nosaltres i el nostre interès legítim per a mantenir-li informat de les nostres activitats i serveis, atendre millor les seves expectatives i millorar la qualitat del nostre servei.

La base legal per al tractament de les seves dades personals és el seu consentiment exprés.

5.- Comunicació de dades a tercers

Les seves dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, llevat d’obligació legal que ho estableixi.

6.- Drets sobre les seves dades personals

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, enviant una sol·licitud expressa a l’adreça electrònica estertorras@aifort.com.

Així mateix, té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

A més, si ho considera oportú, sempre pot presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.

7.- Obtenció de les dades personals

Les dades personals s’han obtingut per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, o degut al propi exercici de la nostra activitat professional. Les dades que disposem han estat facilitades de forma voluntària pel propi interessat o la seva empresa i pertanyen a les categories següents:

  • Dades identificatives
  • Adreces postals i/o electròniques

No tenim accés a dades especialment protegides.

8.- Normativa aplicable

Les dades es tractaran de conformitat amb:

  • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD)
  • La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

9.- Consulta

Si té qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què utilitzem les dades personals, escrigui’ns a estertorras@aifort.com